Record details

Title
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
Statement of responsibility
    Stanislav Beneš
Other titles
    Content of rare earth elements in soils of the Czech Republic
Author
    Beneš, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 4
Pages
    s. 335-349
Year
    1994
Notes
    13 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    Český masiv
    distribuce prvků
    klark
    kvartér Českého masivu
    pedologie
    půdy
    vzácné zeminy
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    České
    Prvků
    Půdách
    Republiky
    Vzácných
    Zastoupení
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012