Record details

Title
    Zasvěcená samota
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Respekt
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 31
Pages
    s. 56-58
Year
    2008
Notes
    Rozsah: 3 s.
    V rubrice Civilizace.
Subject category
    archetyps
    eremites
    life in the nature
Keyword
    Samota
    Zasvěcená
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012