Record details

Title
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
Statement of responsibility
    Ladislav Havel, Petr Vlasák
Other titles
    Flooding the residual lignite mining pit of Chabařovice
Author
    Havel, Ladislav
    Vlasák, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 2
Pages
    s. 1-2
Year
    2004
Notes
    1 obr., 1 fot., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 54, č. 6 (2004)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    důl opuštěný
    fosfor
    kvalita vody
    nádrž vodní
    rekultivace
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    těžba podzemní
    uhlí hnědé
Geographical name
    Chabařovice (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Chabařovice
    Jámy
    Zatápění
    Zbytkové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012