Record details

Title
    Zdánlivý rozpor mezi tektonikou a sedimentací v překocených vrstvách - studie z moravskoslezského kulmu, Česká republika
Other titles
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic