Record details

Title
    Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty
Author
    Buchtele, Jaroslav
    Kovářová, Jana
    Straka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Odpady
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 1
Pages
    s. 21
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAA2046902, GA AV ČR
    Překlad názvu: A resource of valuable materials - copyrolysis of coal with plastics
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Hodnotných
    Kopyrolýza
    Materiálů
    Plasty
    Uhlí
    Zdroj
Abstract (in czech)
   Plastové odpady jsou po tepelném zpracování s uhlím hodnotným zdrojem topných plynů, olejů, uhlíkových sorbentů a bezdýmných paliv.
Abstract (in english)
   Waste plastic are - after thermal treatment with coal - a resource of heatimg gases, oils and carbonaceous sorbents or smokeless fuels.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012