Record details

Title
    Země a život - čtvrtohory
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Živel Země. Planeta Země.
Pages
    s. 44-47
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Earth and life
    ice age
    Quaternary
Keyword
    čtvrtohory
    Země
    život
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012