Record details

Title
    Zemřel Miroslav Váně
Statement of responsibility
    Norbert Krutský
Author
    Krutský, Norbert
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 11
Pages
    s. 10-12
Year
    2010
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    50(091)
    55(1)
Conspectus category
    55
    929
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie geologie
    podkrušnohorské pánve
Geographical name
    Česko
Keyword
    Miroslav
    Váně
    Zemřel
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012