Record details

Title
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
Statement of responsibility
    Jan Pašava, Bohdan Kříbek, Urbain Wenmenga, Petr Bezuško, Ilja Knésl
Other titles
    Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion (West Africa)
Author
    Bezuško, Petr
    Knésl, Ilja
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Pašava, Jan
    Wenmenga, Urbain
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 197-200
Year
    2002
Notes
    1 obr., 1 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    břidlice černá
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    mezinárodní spolupráce
    studie environmentálních vlivů
    využití nerostných zdrojů
    zdroje energetické
Geographical name
    Burkina Faso
Keyword
    Břidlic
    Burkina
    černých
    Energetického
    Faso
    Potenciálu
    Prostředí
    Republiky
    Spalování
    Vlivu
    Zhodnocení
    životní
Abstract (in english)
   In 2001, Czech Geological Survey in Prague carried out a project entitled Evaluation of black shales as a source of energy and environmental impacts of their possible combustion (Burkina Faso, West Africa). This two-year project is a part of the Czech Technical Assistance Program to developing countries. The results of coal petrographic, X-ray diffraction and raman microspectroscopy studies indicate two types of organic matter. The first group of samples is represented by low altered organic matter corresponding to anthracite. These facies can be considered as a potential energetical raw material. The second group of samples is characterized by relativey highly altered organic matter which correpsonds to semigraphite. These black shales could possibility become a source of "amorphous" graphite suitable for foundry industry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012