Record details

Title
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Perná, Ivana
Conference
    Technika opchrany prostredia TOP 2009 (17.06.2009-19.06.2009 : Častá - Papiernička, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Technika ochrany prostredia TOP 2009
Pages
    S. 201-206
Notes
    Překlad názvu: The evaluation of wastes from the production of metallic aluminium for construction purposes
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    alumina wastes
    geopolymer
    recycling
Keyword
    Hliníku
    Odpadů
    Stavební
    účely
    Výroby
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Tento článek pojednává o laboratorních experimentech na enkapsulaci odpadů z produkce kovového hliníku v Žiaru nad Hronom pomocí geopolymerní technologie. Získané pevné látky mají překvapující pevnosti v tlaku prostém a ukázaly výborné vlastnosti v oblasti zvukové absorpce a odolnosti vůči teplu a ohni.
Abstract (in english)
   Presented paper deals with laboratory experimental works encapsulating the waste materials from the Žiár nad Hronom production of metallic aluminium by geopolymer technology. Obtained solids presents suprising compressive strengths and showed excellent qualities in sound absorption and heat and fire resistence.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012