Record details

Title
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
Statement of responsibility
    Václav Kryl
Other titles
    A valorization of originally non-classified hard coal reserves in the seams of Žacléř Formation exploited by an opencast mining method
Author
    Kryl, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 4
Pages
    s. 27-29
Year
    1999
Notes
    3 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    důl opuštěný
    likvidace důlních prací
    těžba povrchová
    uhlí bituminózní
    vnitrosudetská pánev
    zásoby
Geographical name
    ČR-Čechy
    Žacléř (Trutnov)
Keyword
    černouhelného
    Lomových
    Nebilancovaných
    Původně
    Souvrství
    Těžených
    Vrstev
    Zásob
    Zhodnocení
    Způsobem
    žacléřských
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012