Record details

Title
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
Statement of responsibility
    Jan Pašava, Zbyněk Gabriel
Other titles
    Evaluation of ore bearing of the Proterozoic volcanosedimentary series E of Přeštice (22-11 Přeštice)
Author
    Gabriel, Zbyněk
    Pašava, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 121-123
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    Barrandien
    ložisko stratiformní
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    prospekce geochemická
    proterozoikum
    rudy barevných kovů
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Přeštice
    Střížov
Keyword
    22-11
    Proterozoické
    Přeštic
    Přeštice
    Rudonosnosti
    Série
    Vulkanosedimentární
    Východně
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012