Record details

Title
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
Statement of responsibility
    Naďa Rapantová-Köhlerová
Other titles
    An assessment of present variants of mathematical modelling of ground-water flow and pollutant transport
Author
    Rapantová-Köhlerová, Naďa
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Pages
    s. 19
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    hydrodynamika
    model matematický
    modely v hydrogeologii
    programování
    školství
    voda podzemní
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrava
Keyword
    Matematického
    Modelování
    Možností
    Podzemních
    Polutantů
    Proudění
    Současných
    Transportu
    Vod
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012