Record details

Title
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
Other titles
    Evaluation of SiO2,Na2O,MgO,K2O determinations in silicate samples by z-score obtained from nineteen interlaboratory tests
Author
    Dempírová, Ludmila
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    interlaboratory tests GeoPT, silicate analysis,analytical methods, target standard deviation,z-score
Keyword
    Devatenácti
    K2O
    Mezilaboratorních
    Pomocí
    Porovnávání
    Silikátových
    SiO2,Na2O,MgO
    Stanovení
    Vzorcích
    Z-skóre
    Zhodnocení
    Získaných
Abstract (in czech)
   V článku je uvedeno 19 matric vzorků GeoPT z mezinárodního porovnávání analýz SiO2,Na2O,MgO,K2O. Hodnocení pomocí z-skóre je znázorněno graficky. Je provedena diskuse výsledků mimo požadované hodnoty z-skóre.
Abstract (in english)
   Evaluation of SiO2,Na2O,MgO,K2O determinations in silicate samples by z-score obtained from nineteen interlaboratory tests
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014