Record details

Title
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
Statement of responsibility
    Marian Marschalko
Other titles
    Evaluation of the influence of saturation on slope stability in type models of deluvial-eluvial complexes of various thicknesses in the Outer Carpathian Flysch
Author
    Marschalko, Marian
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1
Pages
    s. 27-36
Year
    2005
Notes
    11 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    550.8
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hladina podzemní vody
    hodnocení rizika
    modelování
    pohyb svahový
    stabilita svahu
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Deluviálně-eluviálních
    Flyše
    Komplexů
    Mocných
    Modelech
    Různě
    Stabilitu
    Svahů
    Typových
    Vlivu
    Vněkarpatského
    Zhodnocení
    Zvodnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012