Record details

Title
    Zima zajímavá a adrenalinová
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Hospodářské noviny. Diskuse
Vol./nr.
    Roč. 50, -
Pages
    s. 9-9
Year
    2006
Notes
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    climate change
    ice
    nature
Keyword
    Adrenalinová
    Zajímavá
    Zima
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012