Record details

Title
    Zircon fission-track technique: a laboratory procedure adopted at the Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i
Author
    Murakami, M.
    Svojtka, Martin
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Fission Track News Letter
Vol./nr.
    Roč. 20, -
Pages
    s. 13-19
Year
    2007
Notes
    Projekt: 1K05030, GA MŠk
    Překlad názvu: Metoda fission-track na zirkonech: laboratorní postup použitý v laboratoři GLÚ AVČR, v. v. i
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    fission-track
    Institute of Geology AS CR, v. v. i.
    zircon
Keyword
    Academy
    Adopted
    Czech
    Fission-track
    Geology
    Institute
    Laboratory
    Procedure
    Republic
    Sciences
    Technique
    V.v.i
    Zircon
Abstract (in czech)
   Metoda fission-track nabízí možnost datování hornin a určení časově-teplotního vývoje hornin bez nákladných hmotových spektrometrů. V tomto metodickém článku jsou popsány principy metody, laboratorní postupy přípravy vzorků (separace, vytvoření teflonového separátu se zirkony, broušení, leštění, leptání ozáření vzorků v jaderném reaktoru) a určení zeta konstanty v podmínkách Geologického ústavu AVČR v.v.i. Tato hodnota laboratoře byla určena jako 185.7 plus-minus 2.9 (1 sigma).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012