Record details

Title
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
Author
    Bosák, Pavel
    Čáp, P.
    Zelenka, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 35, -
Pages
    s. 42-45
Year
    2009
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN svazku 35 : 978-80-903477-4-8
    Překlad názvu: Karst in the Mlčechvosty conglomerate
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    karst
    lithology
    Mlčechvosty conglomerate
    stratigraphy
Keyword
    Mlčechvostského
    Slepence
    Zkrasovění
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012