Record details

Title
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein, Jiří Litochleb, Blanka Šreinová, Martin Šťastný, Blahoslav Kolman, Dalibor Velebil a Kamil Dryák
Other titles
    The gold-bearing mineralization in Horská Kvilda area, the Šumava Mountains, Czech Republic
Author
    Dryák, Kamil
    Kolman, Blahoslav
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    24
    s. 153-176
Year
    2008
Notes
    4 obr., 4 diagr., 27 fot., 11 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
    622
    930
Subject group
    asociace minerální
    aureola primární
    aureola sekundární
    báňská historie
    bizmut
    důl opuštěný
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    moldanubikum Šumavy
    prvky ryzí
    rozsyp
    rudy Au
    sběratelství
    složení chemické
    zlato
Thesaurus term
    Bi-minerals
    chemical composition
    Czech Republic
    geology
    gold
    gold mining
    Horská Kvilda
    mineralogy
    petrology
    the Šumava Mts
Geographical name
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Horská Kvilda (Klatovy, Sušice)
    Šumava
Keyword
    Česká
    Horské
    Kvildy
    Mineralizace
    Okolí
    Republika
    Šumavě
    Zlatonosná
Abstract (in czech)
   Předpokládá se, že velké jámy v lesní oblasti Šumavy mezi obcemi Zhůří a Horská Kvilda jsou primární oblastí přilehlých středověkých rýžovišť zlata. Systém jam je dlouhý několik set metrů. Zlato se vyskytuje s jemnozrnným křemenem spolu s assenopyritovými sedimenty. Výzkum potvrdil velmi variabilní obsah zlata a antropogenní znečištění půdy arsenem. Sledovaná oblast původních těžených zlatonosných ložisek ve velkém rozsahu představuje starou unikátní těžební oblast, kterou je třeba velmi chránit.
Abstract (in english)
   Researched large hollows located in the forestry area of Šumava Mts. (SW Bohemia, Czech Republic (between Zhůří and Horská Kvilda villages are supposed to be a primary area of adjoining medieval gold placers. Hollows line structures are several hundred meters long. Gold appears related to the fine - grained quartz varieties with arsenopyrite. The gold is accompanied by native bismuth, bismuthine, joséite B and some Bi-Te mineral phases. Adjoined placers have been proved the analogue mineral paragenesis. Research has been confirming highly variable gold content and anthropogenic pollution of the soil. An interesting area of the mined auriferous primary deposit together with adjoined gold-bearing placers in high latitude represents a unique old mining area which should be deeply protected.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    19. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012