Record details

Title
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
Statement of responsibility
    Artur Godlewski, Jan Wierchowiec
Other titles
    Detrital gold and others heavy minerals in alluvial deposits of Maruszka Stream near Burgrabice (East Sudety Mts., SW Poland)
Author
    Godlewski, Artur
    Wierchowiec, Jan
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 3
Pages
    s. 216-222
Year
    2004
Notes
    12 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    55
Subject group
    aluvium
    analýza tvaru zrn
    asociace minerální
    mineralogie topografická
    moravskoslezská oblast
    oblast snosová
    rozsyp
    rudy Au
    těžké minerály
    výchozí materiál
    zlato
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
    Zlaté Hory (Jeseník, Jeseník)
    Zlatý Chlum (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Burgrabic
    Ciężkie
    Inne
    Maruszka
    Minerały
    Okruchowe
    Osadach
    Potoku
    Sudety
    Wschodnie
    Złoto
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012