Record details

Title
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)
Statement of responsibility
    Lenka Hradecká
Other titles
    Changes of the foraminiferal assemblage connected with events confined to the Cenomanian-Turonian boundary in the central part of the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Hradecká, Lenka
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 70-72
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    eustáze
    Foraminifera
    křída-svrchní
    paleoekologie
    turon
Subject category
    eventostratigrafie
Geographical name
    Benátky nad Jizerou
    ČR-Čechy
    Mělník
Keyword
    12-22
    13-11
    Benátky
    Cenoman-turon
    Centrální
    části
    české
    Eventy
    Foraminiferového
    Hranici
    Jizerou
    Křídové
    Mělník
    Pánve
    Související
    Společenstva
    Vázanými
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012