Record details

Title
    Změny geomagnetický pulzací v průběhu úplného zatmění slunce
Author
    Střeštík, Jaroslav
Conference
    Celoštátny slnečný seminár (16. : 03.06.2002-07.06.2002 : Hurbanovo, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    16. Celoštátny slnečný seminár
Pages
    s. 215-218
Notes
    Projekt: GA205/99/0915, GA ČR3cav_un_auth*0007730
    Překlad názvu: Changes of geomagnetic pulsations during the total solar eclipse
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    1999
    geomagnetic pulsation
    total solar eclipse
Keyword
    Geomagnetický
    Průběhu
    Pulzací
    Slunce
    úplného
    Zatmění
    Změny
Abstract (in czech)
   Geomagnetické pulzace Pc3 byly sledovány na několika stanicích v Evropě v době úplného zatmění Slunce dne 11. 8. 1999 a porovnávány s pulzacemi ve dnech předcházejících a následujících. Pozorován byl mírný pokles amplitudy pulzací po dobu asi dvou hodin se středem v čase úplného zatmění na všech stanicích, avšak pouze ve složce X (severojižní).
Abstract (in english)
   Geomagnetic pulsation occurring in the day of total solar eclipse have been compared with those occurred some days before and after. A small decrease in the amplitude in the NS-component lasting about 2 hours has been observed. This decrease appears only in periods longer than 20 seconds. A possible mechanism has been discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013