Record details

Title
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)
Author
    Kvídová, Olga
    Minařík, Luděk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 137-139
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/94/1337, GA ČR
Keyword
    Hnědouhelného
    Kralup
    Lokalita
    Popílku
    Vltavou
    Vojkovice
    Změny
    Zvětrávání
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012