Record details

Title
    Zničení Jericha, Sodomy a Gomory. Anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 5
Pages
    s. 275-281
Year
    2002
Notes
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    climate
    environmental collapse
    Jericho
Keyword
    Anatomie
    Geologické
    Gomory
    Jericha
    Klimatické
    Konce
    Pozadí
    Sodomy
    Události
    Zničení
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012