Record details

Title
    Zpráva o radiometrickém 10Be datování glacigenních a periglaciálních tvarů v Krkonoších
Other titles
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains