Record details

Title
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) severních vápencových Alp
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1998, -
Pages
    s. 104-105
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Report on the brachiopod fauna of the Kössen Beds (Uppermost Triassic) of the Northen Calcareous Alps
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Alp
    Brachiopodové
    Fauny
    Kössenských
    Severních
    Svrchní
    Trias
    Vápencových
    Vrstev
    Výzkumu
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012