Record details

Title
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat
Statement of responsibility
    Pavel Čtyroký, Zdeněk Stráník
Author
    Čtyroký, Pavel
    Stráník, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 3
Pages
    s. 67-69
Year
    1995
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    IUGS (Mezinárodní unie geologických věd)
    karpatská neogenní předhlubeň
    klasifikace
    stratigrafie
    terminologie
    vídeňská pánev
Subject category
    česká stratigrafická komise
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    české
    Dělení
    Karpat
    Komise
    Pracovní
    Regionálním
    Skupiny
    Stratigrafické
    Západních
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012