Record details

Title
    Zum Wassergehalt granitoider Schmelzen auf der Grundlage mikrothermometrischer Untersuchungen. Die postkinematischen Granite des Erzgebirges
Statement of responsibility
    Rainer Thomas, Gerhard Tischendorf
Author
    Thomas, Rainer
    Tischendorf, Gerhard
Language
    německy
Source title - serial
    Zeitschrift für geologische Wissenschaften
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 1
Pages
    s. 15-23
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Z. geol. Wiss.
Subject group
    granit
    inkluze fluidní
    krušnohorský pluton
    plynokapalné inkluze
    teplota homogenizace
Geographical name
    Krušné hory
    Německá demokratická republika
Keyword
    Erzgebirges
    Granite
    Granitoider
    Grundlage
    Mikrothermometrischer
    Postkinematischen
    Schmelzen
    Untersuchungen
    Wassergehalt
Abstract (in czech)
   V taveninách starších žul kolísá obsah vody mezi 4.2 až 3.2 hmot , u skupiny mladších žul byly zjištěny hodnoty mezi 3.2 až 2.7 hmot
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012