Record details

Title
    Zur Zugänglichmachung des historischen Gebäudes der Grube Vojtěch auf den Březové Hory
Other titles
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram