Record details

Title
    Železnohorský pluton a jeho plášť
Other titles
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks