Record details

Title
    Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 93-94
Year
    1990
Subject group
    Barrandien
    diabas
    petrografie
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Loděnice
    Vysoký Újezd
Keyword
    12-41
    Beroun
    Diabasu
    Svatojanského
    Újezda
    Vysokého
    Žíla
Abstract (in czech)
   Charakteristika žíly diabasu, sledované od Loděnice. Jemnozrnná hornina má ofitickou strukturu, obsahuje plagioklas, Ti-augit, reliktní struktury po olivínu, magnetit a další ekcesorické minerály a produkty přeměny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012