Record details

Title
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček, Jan Krobot
Other titles
    Garnet-calcite vein mineralization in contact-metamorphosed sandstones from Bučník near Komňa (Bílé Karpaty Unit)
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Krobot, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    s. 85-88
Year
    2013
Notes
    1 obr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    andradit
    bělokarpatská jednotka
    chemismus minerálů
    dajka
    fluór
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granáty
    grosulár
    mineralogie topografická
    porcelanit
    pyrometamorfóza
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Komňa (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Morava (Česko)
Keyword
    Bělokarpatská
    Bučníku
    Granát-kalcitová
    Jednotka
    Komni
    Kontaktně
    Metamorfovaných
    Mineralizace
    Pískovcích
    Žilná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014