Record details

Title
    Československý časopis pro fyziku. sekce A
Country
    Československo
Keyword
    časopis
    Československý
    Fyziku
    Sekce
Articles from this serial
    Atomová absorpční spektrometrie - pohled chemika
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti