Record details

Title
    Nika
ISSN
    0862-514X
Country
    Česká republika
Keyword
    Nika
Articles from this serial
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Přírodní park na Korsice
    Za RNDr. Ladislavem Markem, CSc. (1.12.1928 - 18.2.1995)