Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
ISSN
    1213-1962
Country
    Česká republika
Keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    řada
    Sborník
    Stavební
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from this serial
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.