Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
ISSN
    1213-1962
Country
    Česká republika
Keyword
    12
    Báňské
    Geofyzikálních
    Geotechnických
    Konference
    Nové
    Ostrava
    Prací
    Průzkumů
    Regionální
    řada
    Sborník
    Seismologických
    Stavební
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Výsledky
    Vysoké
Articles from this serial
    Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
    Seismologický informační display pro jadernou elektrárnu Temelín