Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-667-5
    978-80-7075-698-0
Country
    Česká republika
Keyword
    2006
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
    Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi Velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Změny vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň