Record details

Conspectus category
    006
Article
    Analýza české geomorfologické terminilogie
    Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin
    Československé referenční materiály nerostných surovin
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    K terminologii poruchových linií
    Koncepce nových norem pro zakládání
    Kontrola správnosti analytických výsledků
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie