Record details

Geographical name
    Bačice (Třebíč, Třebíč)
Article
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy