Record details

Geographical name
    Boží Dar (Karlovy Vary, Ostrov)
Article
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav