Record details

Geographical name
    Budětice (Klatovy)
Article
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu