Record details

Geographical name
    Čechy jižní (Česko)
Article
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bohemian leucogranulites and HP/HT anatexis
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Drahokamové beryly z Písku
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
    Experimental constraints on the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské zlato
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Late Cretaceous Palaeoaldrovanda, not seeds of a carnivorous plant, but eggs of an insect
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály z lomu od Ševětína
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    New local seismological network in southern Bohemia
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Palaeoclimate analysis of the flora of the Klikov Formation, Upper Cretaceous, Czech Republic
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Turmalíny
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Varieties of Eisgarn granite in the Plöckenstein area (South Bohemian Batholith) and their petrogenesis
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon
    Živce a křemen