Record details

Geographical name
    Dřemčice (Litoměřice, Lovosice)
Article
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech