Record details

Geographical name
    Grétl
Article
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří