Record details

Geographical name
    Guazapa Mount (Salvador)
Article
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador