Record details

Geographical name
    Horažďovice (Klatovy, Horažďovice)
Article
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie Horažďovicka
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku