Record details

Geographical name
    Jablůnka (Vsetín, Vsetín)
Article
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period