Record details

Geographical name
    Klepáčov (Šumperk)
Article
    Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)