Record details

Geographical name
    Koněprusy (Beroun, Beroun)
Article
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    Addendum (1) zu Basse & Weddige (2004): Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senckenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 87
    Ammonicrinus bulbosus sp. n. (col.) (Crinoidea, Flexibilia) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area (Czech Republic)
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Bryozoan fauna from the Koněprusy Limestone (Pragian, Lower Devonian) of Zlatý Kůň near Koněprusy (Czech Republic)
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 82., La collection générale (Graptolithina)
    Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Epibiont relationships on hyolithids demonstrated by Ordovician trepostomes (Bryozoa) and Devonian tabulates (Anthozoa)
    Evolution of community composition in several carnivore palaeoguilds from the European Pleistocene: the role of interspecific competition
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Foraminifers from the Lower/Middle Devonian boundary beds of the Barrandian area, Czech Republic, and their paleoecology
    A further oncocerid nautiloid from the Upper Silurian of Southwest Sardinia
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Life strategies during the extinction and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian boundaries in Bohemia and Moravia
    Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic
    Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Devonian reef biota from the Carnic Alps, Austria: implications for biogeography
    Lower Devonian reef biota from the Carnic Alps, Austria: implications for biogeography
    Lower Devonian stromatoporoids from the northern Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domain (Badajoz and Córdoba provinces, southern Spain)
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Middle Devonian Tentaculitoidea from the late generation of fillings of the neptunian dyke in the Koněprusy area (Prague Basin, Czech Republic)
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
    New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae) in the Koněprusy and Loděnice Limestones (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic
    New Silurian nautiloids Phragmoceras Broderip, 1839, and Tubiferoceras Hedström, 1917, from the Prague Basin (Bohemia)
    Nomina dubia der Hippocardioidea (Mollusca; Rostroconchia)
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Petaloporella (Cryptostomata, Bryozoa) from the Lower Devonian of central Bohemia
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Revision der Familie Hippocardiidae POJETA & RUNNEGAR, 1976 (Mollusca; Rostroconchia)
    Sedimentary provenance of Mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Shell morphology, presumed mode of life, and shell repair of the Lower Devonian paragastropod Antigyra from Bohemia (Czech Republic)
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen
    Systematic position and variability of the Devonian nautiloids Hercoceras and Ptenoceras from the Prague Basin (Czech Republic)
    Taxonomie und Systematik der Hippocaridoidea POJETA & RUNNEGAR, 1976 (n. superfam.) (Mollusca; Rostroconchia)
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Trepostome and cryptostome bryozoans from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of Zlatý Kůň (Czech Republic)
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále