Record details

Geographical name
    Krásno - Vysoký Kámen (Sokolov, Sokolov)
Article
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic