Record details

Geographical name
    Lingtai (Čína severozápadní)
Article
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně